domingo, 20 de noviembre de 2016

Egikaritzeak 4/10gbe-ner Elkartearen sorrera [link]

gbe-ner Elkartearen misioa, ikuspegia eta balioak [156]* [link]

gbe-ner Elkartearen antolaketa helburuak [link]

ner group taldearen sorrera [link]

ner group-en misioa, ikuspegia, balioak eta antolaketa helburuak [link]

Ideia eta Helburuen Plangintza (IH) 2011 Harremanetarako Estilo Berrien (NER) erakundeetan [link]Koldo Saratxagaren sentimenduak, pentsamenduak eta errealitateak, 4. kap.


* Notas – Oharrak
No hay comentarios:

Publicar un comentario